May 2020

Mkurugenzi Mkuu wa Mamlaka ya Elimu Tanzania(TEA) Ashiriki Uzinduzi wa Jengo la Utawala Taasisi ya Karume ya Sayansi na Teknolojia (KIST)

Mkurugenzi Mkuu wa TEA ashiriki Uzinduzi wa Jengo la Utawala KIST, ambapo TEA Ilichangia Kiasi cha Sh.Milioni mia mbili (Sh 200,000,000). Mradi umefadhiliwa kwa ufadhili wa TEA na Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar
English